Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

5 μαθήματα για τη μετάφραση στη Στοά του Βιβλίου

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρα 19.30-21.00.

Δημήτρης Μαρωνίτης, Καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1. Δευτέρα 14 Μαΐου
Προφορικός λόγος και μετάφραση. Ενδιάθετος λόγος και μετάφραση: Η μετάφραση μεταξύ φράσης και παράφρασης. Γραφή – Ανάγνωση – Μετάφραση (μπρος πίσω).

2. Δευτέρα 21 Μαΐου
Διαγλωσσική και ενδογλωσσική μετάφραση: Ιστορικό και εκτιμήσεις τής ενδογλωσσικής μετάφρασης.

3. Δευτέρα 28 Μαΐου
Τρόποι και τύποι ενδογλωσσικής μετάφρασης: Συμβατικές διακρίσεις: λογοτεχνική, φιλολογική, σχολική, παρασχολική μετάφραση. Υποχρεωτικές διακρίσεις: ποίηση και πεζογραφία.

4. Δευτέρα 11 Ιουνίου
Όροι και όρια ενδογλωσσικής μετάφρασης: Μεταφραζόμενη και μεταφραστική γλώσσα. Αρχαιογλωσσία και νεογλωσσία: ισόρροπες και ανισόρροπες σχέσεις.

5. Δευτέρα 18 Ιουνίου
Παραδοσιακή και νεωτερική ενδογλωσσική μετάφραση: Εξωτερικό μέτρο και εσωτερικός ρυθμός. Λεξιλόγιο, ύφος και ήθος τής μεταφραστικής γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου