Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης Πράξης, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ, ξεκινά η 1η Περίοδος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2010) στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ).

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β’ επιπέδου).
Η επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.

Η διάρκεια κάθε Προγράμματος επιμόρφωσης είναι 96 ώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε δύο τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες ανά εβδομάδα, το μέγιστο. Τα προγράμματα επιμόρφωσης της παρούσας επιμορφωτικής περιόδου ξεκινούν την εβδομάδα της 8ης Φεβρουαρίου 2010 και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου 2010.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου