Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Διεξαγωγή Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2012 μετατίθενται για τις 12 και 13 Μαΐου 2012.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων μεταβάλλεται ως εξής: Το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί για το Σάββατο 5 Μαΐου μετατίθεται για το Σάββατο 12 Μαΐου και της Κυριακής 6 Μαΐου για την Κυριακή 13 Μαΐου.

Επίσης, ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα ΚΠγ Μαΐου 2012.
Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ : www.minedu.gov.gr , καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Aναβολή των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η αναβολή διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,  εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2012 για την πιστοποίηση της  γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής, οι οποίες είχαν ορισθεί για τις 5 και 6 Μαΐου 2012. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Προγράμματα πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ

Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β' επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70, καθώς και εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπεδου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2012 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης Β' επιπέδου, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αυτή. Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 6930750) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου.

O Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr → «Υλικό Επιμόρφωσης» → «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)» (εδώ) περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου 2012, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης τοποθετείται στα μέσα του ίδιου μήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις σχετικές προθεσμίες κλπ, πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ξεκινά τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.

Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.

Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.

Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr).

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Γυναίκες και Φύλα"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» για το ακαδ. έτος 2012-2013.

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

5 μαθήματα λογοτεχνίας στη Στοά του Βιβλίου

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30.

Συντονίστρια-εισηγήτρια: Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου-Αλεξίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. Πέμπτη 17 Μαΐου
Η ευτυχισμένη εποχή: Η Σμύρνη τού Κ. Πολίτη και η Κωνσταντινούπολη τής Μ. Ιορδανίδου. Πρώτες σκιές στη χαρισάμενη εποχή (Γ. Θεοτοκάς, Τ. Σταύρου, Θρ. Καστανάκης).

2. Πέμπτη 24 Μαΐου
Οι μαρτυρίες τής καταστροφής (Η. Βενέζης, Στρ. Μυριβήλης, Δ. Σωτηρίου, Τ. Αθανασιάδης).

3. Πέμπτη 31 Μαΐου
Ρίζες σε μια νέα πατρίδα/Μνήμες πατρίδας (Γρ. Ξενόπουλος, H. Bενέζης, Τ. Σταύρου, Τ. Αθανασιάδης, Eυ. Φακίνου, Ισ. Καπάνταη, Λ. Μεγάλου-Σεφεριάδη).

4. Πέμπτη 7 Ιουνίου
Μαρτυρίες, αφηγήσεις, λαϊκά μυθιστορήματα, ταινίες.

5. Πέμπτη 14 Ιουνίου
Επιστρέφοντας: οι δύο πόλεις ως χώροι σύγχρονων ιστοριών ή συνέχειας των παλαιότερων με νέα προοπτική απέναντι στις «χαμένες πατρίδες» (Κ. Ακρίβος, Κ. Ζαρόκωστα, Π. Μάρκαρης, Μ. Σκιαδαρέση).

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

5 μαθήματα για την ιστορία στη Στοά του Βιβλίου

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 19.30-21.00.

Ευάγγελος Χρυσός, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συντονιστής τής ενότητας)

1. Πέμπτη 17 Μαΐου
Αντώνης Τσακμάκης, Αναπληρωτής καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου τής Κύπρου
Η ιστορία ως κρίση, η κρίση ως ιστορία: Ο Θουκυδίδης και η επικαιρότητα.

2. Πέμπτη 24 Μαΐου
Ευάγγελος Χρυσός
Η ιστορία τού κόσμου στις βυζαντινές Χρονογραφίες.

3. Πέμπτη 31 Μαΐου
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο απόηχος τής Άλωσης τής Πόλης στην ιστορική συγγραφή.

4. Πέμπτη 7 Ιουνίου
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Καθηγήτρια Ιστορίας τού Νέου Ελληνισμού τού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η ιστοριογραφία τής Ελληνικής Επανάστασης.

5. Πέμπτη 14 Ιουνίου
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας τού Μεταπολεμικού Κόσμου τού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία και οι διεθνείς τάσεις τής ιστορικής επιστήμης.

Η οικονομική κρίση θέτει νέα δεδομένα και νέες προτεραιότητες

Το παρόν και το μέλλον της Ψυχικής Υγείας, καλούνται να διαμορφώσουν όσοι λαμβάνουν αποφάσεις για την ψυχική και κοινωνική πολιτική αλλά και οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, υπό τις παρούσες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Καλούνται, επίσης, να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν από τη μια τις αυξανόμενες ανάγκες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των πληθυσμών που επηρεάζονται από την οικονομική κρίση και από την άλλη τη μείωση των δαπανών.

Οι επιστήμονες που λαμβάνουν μέρος στο συνέδριο με θέμα «Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση σε συνθήκες Οικονομικής Κρίσης», που διοργανώνεται από την Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Εταιρίας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (WAPR) και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμφώνησαν ότι σήμερα έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα -κατάθλιψη και αυτοκτονίες, αύξηση ανέργων και φτωχών, εξάρτηση από το Διαδίκτυο κ.ά.- και υπάρχουν νέες ανάγκες ψυχικής υγείας που θέτουν άλλες προτεραιότητες.

Οι άνθρωποι σήμερα βιώνουν δύσκολες καταστάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους δημιουργώντας μια σειρά από προβλήματα. Το 80% των εργαζομένων στην Ευρώπη, λόγω της ανασφάλειας που αισθάνονται για την εργασία τους ζει με το άγχος. Η απελπισία και η απόγνωση προκαλούν κακή απόδοση στην εργασία και η κακή ψυχική υγεία αυξάνει τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, είπε κατά την ομιλία του ο Andor Laszlo, Ευρωπαίος επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών.

Δυστυχώς, σήμερα 24,3 εκατ. άνθρωποι είναι άνεργοι και το 1/4 του πληθυσμού της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, βρίσκεται σε κίνδυνο με επακόλουθο τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το να έχει κάποιος δουλειά, είπε ο Ευρωπαίος επίτροπος, βάζει φραγμό στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε, μελετά δράσεις με μακροχρόνια στρατηγική, καθώς αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα βοηθάει, θα ενισχύει και θα θωρακίζει τις οικονομίες των χωρών, αλλά ταυτόχρονα δεν θα απομακρύνει από τους στόχους της Δικαιοσύνης και Αλληλεγγύης. Η ανάπτυξη, πρόσθεσε, δεν θα πρέπει να βασίζεται στον ανταγωνισμό αλλά στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε περιόδους κρίσης, είπε ο επίτροπος, οι υπηρεσίες Υγείας πρέπει να παραμένουν προτεραιότητα και οι κοινωνικές υπηρεσίες επαρκείς. Στόχος μας, είπε, είναι ένα υγιές και παραγωγικό εργατικό δυναμικό και ελπίζουμε, πρόσθεσε, αυτό να αποτελέσει προτεραιότητα των κρατών-μελών, τα οποία έχουν αναλάβει να εκτελέσουν σχετικά προγράμματα και δράσεις και να βελτιώσουν την Ψυχιατρική Υγεία όχι μόνο στο επίπεδο της θεραπείας αλλά και της πρόληψης.

Περισσότερα στο άρθρο της Καθημερινής (30.03.2012).